Alocaţii de hrană mai mari pentru toţi copiii cu nevoi speciale din Sectorul 4

Social

Primăria Sectorului 4 marchează o nouă premieră: Direcţia de Administrare a Unităţilor de Învăţământ (D.A.U.I.) a obţinut de la Ministerul Finanţelor fonduri suplimentare, în sumă de 800.000 lei, pentru plata integrală a drepturilor legale cuvenite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în întreg anul 2019 (perioada ianuarie – decembrie).

Banii sunt destinaţi majorării cu 50% a valorii normei de hrană pentru copiii din şcolile speciale, majorare care trebuie să le fie acordată conform legii, dar care a fost cerută până acum, cel puţin la nivelul Capitalei, doar de autorităţile locale din Sectorul 4.

„Sunt convins că această suplimentare de fonduri obţinută de Primăria Sectorului 4 se traduce în mai puţine griji materiale pentru familiile care trebuie să se concentreze pe terapii de suport pentru aceşti copii. Este important şi este de datoria noastră ca împreună, administraţia locală şi comunitatea, să punem în valoare resursele care deja există la nivel guvernamental. Şi asta am făcut prin solicitarea de a fi suplimentate şi sumele alocate pentru hrana copiilor cu nevoi speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ speciale. Pentru că aceşti copii primesc deja hrană la şcoală, diferenţa care reprezintă majorarea prevăzută de lege va fi virată în conturile părinţilor. Ministerul Finanţelor a răspuns cererii noastre redistribuind banii alocaţi şi necheltuiţi de alte administraţii bucureştene, iar aceasta este nu doar o confirmare, ci şi o garanţie a faptului că proiectele noastre pentru comunitate au ecou. Pentru noi este important ca toţi copiii noştri, familiile lor să se bucure de toate drepturile pe care le conferă legea. Indiferent de şcoala la care studiază, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează, copiii noştri trebuie stimulaţi şi sprijiniţi”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

„Numărul copiilor care beneficiază de aceste alocaţii – fie că vorbim doar despre norma de hrană, fie că vorbim despre alocaţia de cazarmament – a crescut cu aproape 100 în acest an faţă de 2018. În plus, conform actelor normative în vigoare, am cerut şi pentru copiii din unităţile de învăţământ special din Sectorul 4 suplimentarea cu 50% a valorii normei de hrană. Legea face referire la ‘copii cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA’. În cele trei şcoli speciale din Sectorul 4, acestor copii le este asigurată hrana la nivelul sumelor stabilite pentru toţi ceilalţi, şi astfel nu beneficiau de majorarea de 50% stabilită prin lege, aşa cum se întâmplă în cazul copiilor şcolarizaţi în învăţământul de masă, care primesc sumele în cont. Am făcut acest demers pentru a elimina orice fel de discriminări şi pentru a veni în sprijinul familiilor care trebuie să beneficieze de toate drepturile legale cuvenite, creând astfel oportunităţi şi pentru alte administraţii locale”, a explicat, la rândul său, directorul general al Direcţiei de Administrare a Unităţilor de Învăţământ, Ana – Maria Mocăniţă.

În învăţământul special din Sectorul 4 sunt înregistraţi 514 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (483 în şcolile speciale şi 31 şcolarizaţi la domiciliu), în timp ce în învăţământul de masă studiază 377 de elevi, după cum urmează:
* grădiniţe: 37 de preşcolari;
* învăţământ primar: 174 elevi;
* învăţământ gimnazial: 152 elevi;
* licee: 14 elevi.

Primăria Sectorului 4, prin D.A.U.I., a achitat deja 753.000 de lei, reprezentând norma de hrană pentru perioada ianuarie – aprilie 2019 şi alocaţia de cazarmament, rechizite şcolare, încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru perioada ianuarie – iunie 2019, atât pentru copiii din şcolile speciale, cât şi pentru cei şcolarizaţi în învăţământul de masă.

Informaţii suplimentare

Criteriile prevăzute de lege pentru copiii care pot beneficia de norma de hrană şi de alocaţia pentru cazarmament

Conform art. 129 alin. 3 din Legea 272/2004, „în cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin.1 se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, Executivul a impus şi sumele acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel, dacă în cazul elevilor, alocaţia de hrană se acordă în sumă fixă, de 16,60 de lei/zi, iar în cazul preşcolarilor – de 12 lei/zi, valoarea totală a drepturilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, jucării etc. variază de la 366 la 844 de lei pe an, în funcţie de grupa de vârstă în care se încadrează copilul.

Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 reglementează strict cine sunt beneficiarii acestor alocaţii şi modalitatea în care aceste sume sunt acordate.

Astfel, potrivit actului normativ, beneficiarii sunt copiii şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:
a) copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;
b) copiii cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă;
c) copiii cu CES din învăţământul special;
d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;
e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

La baza dosarelor depuse pentru obţinerea acestor drepturi stă, potrivit aceleiaşi legi, certificatul de orientare şcolară şi profesională – documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcţie de care copiii cu CES sunt orientaţi în învăţământul de masă sau în învăţământul special.

De asemenea, potrivit aceluiaşi act normativ, prezenţa la cursuri este obligatorie pentru acordarea alocaţiei de hrană:

Art. 3, alin. (2) – „Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională.”

Art. 3, alin. (3) – „Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare”.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.