Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizeaza concurs pentru ocuparea a 29 posturi contractuale vacante de executie

In temeiul prevederilor HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a adreselor Ministerului Sanatatii nr. DPSS 4148/03.07.2023, nr. AR 175/12.01.2024 si AR 7865/DPSS 3385/2024 prin care se aproba organizarea concursurilor prin deblocarea unor posturi, cat si a OUG […]

Continue Reading