Proiect cu finanţare europeană lansat de Primăria Sectorului 1

Social

Primăria Sectorului 1 implementează proiectul „Mecanisme şi instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru fundamentarea deciziilor şi planificării strategice pe termen lung”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Lansat în data de 4 octombrie 2019, proiectul cu finanţare europeană are ca scop principal digitalizarea administraţiei publice, astfel încât cetăţeanul să beneficieze de cele mai bune servicii publice. Datorită evoluţiei accelerate a tehnologiei informatice în ziua de azi, administraţia publică trebuie să se adapteze la noile cerinţe ale societăţii şi să răspundă cât mai eficient la provocările pe care le au cetăţenii în viaţa de zi cu zi.

„Ne dorim optimizarea procesului de luare a deciziilor, îmbunătăţirea managementului resurselor (umane şi financiare) şi a calităţii serviciilor publice”, a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1, Bucureşti, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituţional care să susţină planificarea strategică şi fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanţă a politicilor publice adoptate.

Rezultatele preconizate ale proiectului:
– Strategia de management şi dezvoltare a instituţiei (inclusiv criterii de prioritizare a investiţiilor la nivel local) elaborată;
– Planul strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020-2021 elaborat;
– Metodologie de implementare, monitorizare şi raportare a indicatorilor Strategiei de dezvoltare instituţională a Primăriei Sectorului 1;
– Instrument IT suport pentru Planul anual al achiziţiilor publice realizat în scopul îmbunătăţirii planificării strategice şi execuţiei bugetare;
– Proceduri ale sistemului de management al documentelor în vederea digitalizării realizate;
– Aplicaţie software pentru management documente implementată şi auditată.

Valoarea totală eligibilă: 3.891.876,64 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 3.113.501,31 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional: 700.537,78 Lei
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 77.837,55 Lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi se desfăşoară pe o perioadă de 30 luni (01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021).

Date de contact: Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4505359, cu sediul în Banu Manta, nr.9, cod poştal 011222, sector 1, telefon/ fax 021/31.91.013 / 021/31.91.009, http://www.primariasector1.ro/ reprezentant legal, Daniel Tudorache, având funcţia de primar.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.