Mănăstirea Snagov

Așezământul de pe insula Snagov este o veche vatră monahală, care se află astăzi în apropierea Capitalei. Existența unei așezări mănăstirești la Snagov este atestată documentar de pe vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1395, 1397-1418). De-a lungul timpului însă numeroși domnitori au contribuit la ridicarea acestui așezământ, un adevărat centru de spiritualitate și cultură ortodoxă, […]

Continue Reading

Mănăstirea Stavropoleos

Mănăstirea Stavropoleos, aflată în centrul istoric al Capitalei, în spatele Muzeului Național de Istorie, a fost ridicată în anul 1724, în timpul celei de-a doua domnii în Țara Românească a lui Nicolae Mavrocordat (1719-1730), de către arhimandritul Ioanichie, venit din Grecia de la Mănăstirea Gura. Potrivit pisaniei de deasupra ușii de intrare a bisericii, lucrările […]

Continue Reading

Mănăstirea Plumbuita

Pe malul râului Colentina, ce traversează cartierul cu același nume din sectorul 2 al Capitalei, departe de atmosfera cotidiană, se află Mănăstirea Plumbuita, cea mai veche mănăstire din București. Este o mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, un lăcaș cu o istorie zbuciumată, cu un trecut deosebit. Aici, în 1573, a […]

Continue Reading