Comunicat al Instituției Prefectului- Municipiul București

Social

La data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate  511 de persoane.

Facem precizarea că, potrivit articolului 352 din Codul Penal, nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Atragem din nou atenția asupra necesității de a respecta cu strictețe  măsurile instituite de autorități pentru prevenirea și limitarea riscului de răspândire a infecției cu noul coronavirus, pentru aceasta fiind necesară cooperarea și implicarea cetățenilor.

Aducem la cunoștința cetățenilor că, Poliția de Frontieră va transmite, zilnic, datele persoanelor care intră pe teritoriul României, datele fiind comunicate Instituției Prefectului- Municipiul București. Aceste date vor fi diseminate către autoritățile publice locale pe a căror  rază teritorială își au domiciliul persoanele aflate în autoizolare, astfel încât Poliția și Jandarmeria, în patrule mixte, alături de Poliția Locală vor verifica respectarea regimului de autoizolare la domiciliu. 

Având în vedere evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României precum și prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV-2, care determină luarea de noi măsuri pentru combaterea infecției și de protecție a cetățenilor,Instituția Prefectului- Municipiul București a adus la cunoștința Primăriei Municipiului București, primăriilor se sector și serviciilor deconcentrate că, prin Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a dispus adoptarea de noi măsuri de către autoritățile, instituțiile, entitățile Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Astfel, s-a dispus suspendarea activității de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației cu excepția activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop,  precum și cele de tip  „drive-in‟ , ,,room-service‟ sau livrare la client.

S-a mai dispus suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

În acest context, s-a solicitat autorităților mai sus menționate, comunicarea de îndată Prefectului Municipiului București a măsurilor concrete adoptate pentru punerea în aplicare a celor hotărâte de CNSSU.

Aducem la cunoștința persoanelor aflate în izolare că vor fi contactate telefonic de un reprezentant al primăriilor de sector. Contactarea se va face pentru ca persoanele aflate în izolare, care nu beneficiază de sprijinul familiei, să primească necesarul de hrană, apă și produse de igienă personală.

         Așa cum este bine cunoscut, în România, a fost decretată stare de urgență, întrucât la nivel internațional Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de urgență pentru sănătatea publică, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus.

         În acest context și potrivit dispozițiilor constituționale înscrise în art. 93 al Legii fundamentale, prin Decretul nr. 195/2020 emis de Președintele României, de instituire a stării de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice, pe durata stării de urgenţă este restrâns exerciţiul anumitor drepturi, se stabilesc anumite măsuri cu caracter excepțional, de primă urgență, cu aplicabilitate directă și imediată, iar autoritățile publice, instituțiile publice, agenții econmici și cetățenii României au obligația de a respecta întocmai sarcinile ce le revin pentru prevenirea COVID-19 stabilite în baza decretului respectiv, cât și în baza hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și/sau prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

         Având în vedere caracterul obligatoriu al actelor normative adoptate/emise de autoritățile naționale cu competențe în domeniul instituirii stării de urgență și în domeniul adoptării măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus, sarcinile exprese și clar reglementate prin aceste acte normative, ce revin serviciiilor publice deconcentrate, autorităților administrației publice locale, precum și agenților economici care furnizează servicii vitale pentru cetățeni,

         În aplicarea art. 249 alin. (1) – alin. (3), art. 252 alin. (1) lit. a) și lit. b) coroborat cu art. 257 alin. (1) lit. a) și lit. c) și alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, completată, Instituția Prefectului- Municipiul București a învederat celor de mai sus  că au obligația de a respecta întocmai, la termenele și în condițiile stabilite prin actele normative cu caracter special aplicabile stării de urgență, sarcinile ce le revin astfel încât la nivelul municipiului București să fie combătută cu eficiență infecția cu noul Coronavirus, să fie protejată populația municipiului București și să fie asigurate serviciile necesare populației, iar încălcarea prevederilor actelor normative emise în materie atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, așa cum se prevede la art. 27 din OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare; art. 6 din Decretul nr. 195/2020 emis de Președintele României și art. 9 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 1/2020 emisă de Ministrul afacerilor interne.

         Totodată, structurile de poliție de pe raza municipiului București au obligația ”să informeze și să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranța populației, a bunurilor, a valorilor și a mediului înconjurător”.

         În acest context, Instituția Prefectului- Municipiul București  a  solicitat autorității competente comunicarea de îndată către Prefectul Municipiului București  a măsurilor concrete adoptate pentru punerea în aplicare a diferitelor acte normative, conform competențelor ce revin autorității, ori de câte ori a fost sesizată/înștiințată/solicitată de către Instituția Prefectului- Municipiul București, astfel încât să existe posibilitatea gestionării unitare și eficiente a tuturor acțiunilor pentru combatarea infecției, și să fie sancționată de îndată, conform regulilor de procedură prevăzute de lege, orice abatere/încălcare a prevederilor legale cu incidență în materie.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Îndemnăm cetățenii municipiului București să acționeze cu calm, cu responsabilitate și cu grijă față de cei din jur, să nu încurajeze propagarea mesajelor de panică și să susțină efortul autorităților, efortul tuturor, pentru limitarea infecției cu noul coronavirus.

Având în vedere situația de fapt, vă recomandăm să aveți o conduită socială responsabilă în prevenirea răspândirii noului coronavirus, să evitați aglomerația, deplasările inutile,  reuniunile și respectați normele de igienă.

Să fim responsabili,  stă în puterea noastră,  a tuturor!

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.