Comunicat prefectura Bucuresti

Social

La nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate  615  persoane.

Aducem la cunoștința cetățenilor municipiului București că, în aplicarea art. 249 alin. (1) – alin. (3), art. 252 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) coroborat cu art. 257 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, completată, Instituția Prefectului-Municipiul București a adus la cunoștința primăriilor Sectoarelor municipiului București că Ministerul Afacerilor Interne a reanalizat stadiul situației creată de infectarea cu noul coronavirus și pentru a stopa creșterea numărului persoanelor îmbolnăvite cu acest virus a emis Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 232/21.03.2020, prin care s-au stabilit noi măsuri pentru împiedicarea răspândirii virusului, iar autorităților administrației publice locale le-au fost stabilite noi sarcini în acest sens.

Astfel, printre măsurile ce se impun a fi adoptate în aplicarea actului normativ sus menționat, Instituția Prefectului-Municipiul București a adus la cunoștința  autorităților administrației publice locale că au obligația de a identifica și de a organiza evidența persoanelor în vârstă de 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, precum și de a asigura sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței.

Totodată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunica săptămânal centrului județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, astfel cum au fost acestea identificate la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

În consecință, Instituția Prefectului-Municipiul București a solicitat ca, în aplicarea ordonanței militate sus menționată, autoritățile administrației publice locale să dispună de îndată măsurile organizatorice ce se impun pentru realizarea evidenței persoanelor la care se referă ordonanța militară și transmiterea acesteia, săptâmânal, centrului municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, sens în care se impune  informarea, în același termen,  a Prefectului Munipiului București.

Totodată, în aplicarea art. 249 alin. (1) – alin. (3), art. 252 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) coroborat cu art. 257 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, completată, Instituția Prefectului-Municipiul București a  adus la cunoștința autorităților publice de la nivel local că, în contextul noilor condiții în care se desfășoară acțiunile conjugate ale autorităților și entităților cu competență în domeniul combaterii bolilor contagioase, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordinul nr. 44/19.03.2020 privind operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne și Ordinul nr. 50/20.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării, acte normative prin care s-au stabilit noi măsuri de ordin operațional pentru împiedicarea răspândirii virusului, iar autorităților administrației publice locale, direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București, precum și structurilor militarizate ale MAI le-au fost stabilite noi sarcini în acest sens.

Astfel, printre măsurile ce se impun a fi adoptate în aplicarea actului normativ sus menționat, aducem la cunoștința cetățenilor municipiului București că:

Polițiile locale vor funcționa, pe întreaga durată a stării de urgență stabilită prin decret prezidențial, sub conducerea operațională a Inspectoratelor de poliție județeană/Direcția Generală  de  Poliție a Municipiului București. În acest sens, șefii poliției locale au obligația de a comunica, de îndată și ulterior, în dinamică, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cazul municipiului București, situația sediilor, a resurselor umane, a bazelor de date, a echipamentelor și mijloacelor de dotare;

Autoritățile administrației publice locale, ca reprezentante ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, au obligația de a asigura resursele necesare desfășurării activității poliției locale.

Autoritățile administrației publice locale și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București au obligația de a sprijini Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și poliția locală, la solicitarea acestora, inclusiv prin transmiteria, în dinamică, a datelor de identificare și a adreselor la care persoanele sunt izolate la domiciliu, carantinate sau internate către D.G.P.M.B.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București întreprinde demersurile necesare pentru integrarea structurilor poliției locale în structurile poliției naționale, pentru primirea operativă a informațiilor comunicate de polițiile locale din municipiul București și pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și a modalităților de acțiune ale polițiilor locale.

D.G.P.M.B. centralizează și raportează, zilnic, prin centrul de coordonare și conducere a intervenției al municipiului București, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, efectivele, mijloacele angrenate și rezultatele verificărilor efectuate.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și poliția locală organizează în comun, sub conducerea DGPMB, dispozitive specifice pentru verificarea, la fiecare adresă/unitate sanitară, a respectării obligației persoaneor izolate la domiciliu, carantinate sau internate de a nu părăsi locația în care sunt plasate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti desfășoară activități specifice potrivit competențelor, la solicitarea și în sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și poliția locală, în cazul nerespectării măsurilor de izolare la domiciliu, carantinare sau internare.

         Reamintim persoanelor aflate în izolare la domiciliu, care părăsesc locația în care au fost plasate, fără aprobarea autoritățile competente, că sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază, potrivit art.7 din Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020.

         De asemenea, persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

        Facem precizarea că aceste măsuri nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

Reamintim cetățenilor municipiului București că din  data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României se aplică unele măsuri dispuse prin ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020).

Astfel, potrivit  Art. 5. – (1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4 {Ÿ deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

Ÿ deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

Ÿ deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

Ÿ deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

Ÿ deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice}.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publicã.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.