Raportul de activitate – Realizări, noutăți și priorități pentru Spitalul Militar Central în anul 2020

Social

Autoevaluarea activității Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) a avut loc în prezența d-nei Simona Cojocaru, Secretar de stat și Șef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale din Ministerul Apărării Naționale și a domnului General  maior dr. Florin Jianu, Șeful Direcției Generale Finaciar-contabile.
Generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, comandantul SUUMC, a prezentat misiunile instituției medicale, activităţile şi obiectivele de performanţă stabilite pentru perioada evaluată, precum și obiectivele stabilite pentru anul în curs, accentuând necesitatea elaborării şi implementării unor proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurilor critice, specifice medicinei militare (investiţia în resursa umană, tehnologie modernă şi IT, capabilităţi privind logistica şi clădirile, cercetare-dezvoltare şi inovare).
În mesajul său, doamna Simona Cojocaru, Secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a felicitat personalul SUUMC pentru rezultatele obținute în anul 2019, și a asigurat că Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central, instituția-fanion a medicinei militare din România, va beneficia de tot sprijinul conducerii M.Ap.N. în asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură, pentru condițiile de muncă ale personalului medical, astfel încât SUUMC să poată oferi pacienților militari și civili servicii la standarde europene și NATO.

Pe parcursul anului 2019, SUUMC a derulat mai multe campanii de educaţie pentru sănătate – Medicina pe înţelesul tuturor, Iubeste-ti inima, Bisturiu la feminin, Pentru că ne pasă etc – pentru care au fost realizate peste 350 de articole şi 15 materiale video. De asemenea, au fost organizate evenimente ştiinţifice – Congresul Balcanic de medicină militară, Bucharest PancreaticFest 2019,workshop-uri: Diagnosticele de nursing, Cardiologie 3D avansată, Situaţii de urgenţă în bolile sistemice.
În plan legislativ, conducerea SUUMC s-a implicat în elaborarea Ordinului 1879/16.12.2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, în proiectul de modificare a Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare în ceea ce priveşte concediul de formare profesională şi concediul fără plată în cazul cadrelor militare confirmate în serviciul medical.
În ceea ce priveşte investiţiile, SUUMC a alocat fonduri pentru modernizarea/reamenajarea pavilioanelor, saloanelor, cabinetelor medicale şi a blocurilor operatorii. Totodată, instituţia a alocat 65.500.000 lei pentru achiziţionarea de 960 de tipuri de echipamente medicale și tehnice (sistem angiograf monoplan, CT 128 secțiuni, sistem de revascularizare cardiacă prin unde de șoc, aparat de radiologie digital cu radioscopie etc.).

Cu o adresabilitate crescută atât în ceea ce privește indicatorul de spitalizare continuă, creștere cu 5% față de 2018, cât și la cea de zi, unde s-a înregistrat o creștere cu 22%, indicatorul de complexitate a cazurilor a înregistrat și el o creștere substanțială, respectiv de 10% față de anul precedent, ajungănd la valoare de 2,33.
În acest context, serviciile medicale oferite au înregistrat o creștere de 21,56%, inclusiv la Unitatea de Primiri Urgențe unde s-au înregistrat un număr de 39.128 de prezentări.
Actul managerial a condus la o eficiență economică de 1,31.
În anul 2019, pentru prima dată în Ministerul Apărării Naţionale, un număr de 5 medici rezidenți militari au început pregătirea prin rezidențiat pe post în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, în următoarele specialităţi medicale: ATI (1 post), medicină de urgenţă (2 posturi), hematologie (1 post) şi oncologie medicala (1 post).
Tot anul trecut, s-au făcut demersurile necesare în vederea modificării legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, astfel încât, medicii rezidenţi militari și civili să poată efectua stagiile de pregătire din cadrul rezidenţiatului în cadrul secţiilor şi clinicilor Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti.

În ceea ce privește atracția tinerilor absolvenți, trebuie accentuat faptul că, în sesiunea de admitere în rezidențiat din decembrie 2019, un număr de 93 de medici rezidenți militari și civili au ales să desfășoare stagiile de rezidențiat în cadrul clinicilor din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central „Dr. Carol Davila”.
În anul 2020, se continuă proiectele de investiție în resursa umană, pentru pregătirea profesională prin:
 Desfăşurarea de către medicii militari aflaţi în pregătire prin rezidenţiat a unor stagii de pregătire în specialitate în spitale militare din străinătate, universitare, recunoscute pe plan internaţional, conform curriculei de pregătire aprobate de Ministerul Sănătăţii, urmând ca ulterior aceste stagii de pregătire să fie echivalate în România.
 Adăugarea la pregătirea prin rezidenţiat a unor module de pregătire suplimentare în domeniul medicinii operaţionale. În contextul participării României la misiuni internaţionale, medicii militari trebuie să asimileze, pe lângă cunoştintele medicale din cadrul pregătirii prin rezidenţiat şi pe cele specifice militare, pentru alinierea nivelului de pregătire la cerinţele misiunilor în teatrele de operaţii.
 Încheierea unor Protocoale de colaborare în domeniul medico-militar între spitale militare din ţări membre NATO şi spitalul nostru în vederea dezvoltării capabilităţilor spitalului pe linia acordării serviciilor medicale pacienţilor răniţi în teatre de operaţii.
 Înfiinţarea în cadrul spitalului nostru a unui Centru de formare în medicina operaţională, acreditat, care să elibereze certificat de atestat naţional. Această formare se va adresa atât personalului medical propriu în vederea participării la misiuni în afara teritoriului naţional
(Teatre de Operaţii), cât şi medicilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi altor ministere cu reţea sanitară proprie, pentru dobândirea abilităţilor necesare pentru a conduce unităţi sanitare, secţii, servicii, departamente în cazul declanşării unor situaţii de criză, calamitate, război sau alte situaţii care necesită declararea stării de mobilizare parţiale sau totale.
În ceea ce privește digitalizarea medicinei, se continuă demersurile pentru:
 Implementarea Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA), proiect elaborat de către Agenţia de Telemedicină, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul SUUMC, în colaborare cu Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM), Studiul de Concept al SITA

 Continuarea colaborărilor, în calitate de membru instituţional, cu Societatea Internaţională pentru Telemedicină şi eHealth (ISfTeH – International Society for Telemedicine and eHealth). Precizăm că, în această organizaţie, care se află în relaţii oficiale de colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), sunt înscrise entităţi din peste 100 de naţiuni din întreaga lume;
 participarea în proiectul european pentru sistemul de stocare date (MILMACS) şi sistemul de management spital, proiect pilot pentru foaia de observaţie electronică, concept pentru care trebuie demarate modificări legislative, astfel încât aceasta să fie recunoscută ca document medico-legal, ca parte integrantă a istoricului pacientului.

În ceea ce privește continuarea proiectelor în infrastructură și dotarea cu aparatură, trebuie menționate următoarele evenimente:

 Inaugurarea Centrului de Diagnostic Imagistic – o dată cu obţinerea aprobării de funcţionare de la CNCAN, posibil în luna martie 2020;
 Inaugurarea Laboratorul de Explorări Funcţionale Neinvazive Cardiovasculare;
 Continuarea perfecţionării şi schimburilor de experienţă în domenii de mare interes: radiologie intervenţională; îngrijirea Marelui Ars; Anestezie terapie intensivă;
 Îmbunătăţirea structurii medicale a spitalului prin înfiinţarea Centrului de tratament al durerii, Centrului de investigaţii multimodale cardiovasculare, precum şi înfiinţarea de noi compartimente în secţiile medicale, în funcţie de progresele actuale din domeniu;
 Realizarea de reparaţii curente şi modernizări în vederea autorizării sau menţinerii autorizării la diferite clădiri cu destinație medicală (ex. refacerea şi dotarea Secţiei Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială şi a blocului operator şi a Secţiei Chirurgie Plastică, cu amenajarea unui pat dedicat marilor arşi conform normativelor internaţionale; Secţia ATI I, Secţia ATI II şi blocul operator din cadrul Secţiei Chirurgie Cardiovasculară; Secția Neurochirurgie; Secția Dermatologie;Secția Urologie; Secția Ginecologie; relocarea secției Cardiologie II) și cu destinație administrativă (Comandament, centrală termică);
 Extinderea şi dotarea noului buncăr de radioterapie;
 Înfiinţarea Centrului Naţional de Instruire, Abilităţi Practice şi Simulare Aplicată în Medicină, demers care presupune anteror consolidarea pavilionului C (Morga) și dotarea cu simulatoare;
 Continuarea proiectului de extindere şi modernizare a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, prin finalizarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic şi de execuţie.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.