19 proiecte de asistență socială derulate de ONG-uri au fost selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la Primăria Capitalei, prin DGASMB

Economic Social

Primarul General, Gabriela Firea: “19 proiecte de asistență socială derulate de ONG-uri au fost selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la Primăria Capitalei, prin DGASMB
Peste 2.800 de persoane vor beneficia, astfel, de servicii ale centrelor de zi și de urgență, de îngrijire, educație și consiliere: victime ale violenței în familie, consumatori de droguri, copii și părinți aflați în dificultate, persoane vârstnice sau persoane care au fost închise”
Proiectele selectate au o valoare totală de 4,9 milioane lei, din care valoarea eligibilă totală se ridică la 4,07 milioane lei

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a finalizat etapa de selecție a proiectelor derulate de ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale ce vor primi finanțare nerambursabilă din bugetul alocat în acest an pentru activități nonprofit de interes local. Procedura de accesare a fondurilor, lansată în mai, a fost organizată conform prevederilor Legii nr. 350/2005.
Primarul General, Gabriela Firea: “19 proiecte derulate de ONG-uri au fost selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la bugetul Primariei Capitalei, prin bugetul DGASMB, pentru activități de asistență socială acordată unui număr total de peste 2.800 de beneficiari. Sunt activități din domenii diferite, pentru că este vorba de diverse grupuri vulnerabile: victime ale violenței în familie, consumatori de droguri, copii și părinți aflați în dificultate, persoane vârstnice sau persoane care au fost închise. Toate aceste categorii au nevoie de o formă sau alta de asistență, de la asigurarea unui adăpost temporar până la servicii de îngrijire, educație formală și nonformală, consiliere.”
Proiectele au fost selectate în perioada 19-25 iunie 2019, în urma etapei de evaluare a celor 30 de cereri de finanțare depuse în intervalul 17 mai – 18 iunie 2019.

Cele 19 cereri de finanțare au fost declarate eligibile ca urmare a faptului că au îndeplinit toate condițiile de conformitate administrativă, eligibilitate și s-au încadrat în bugetul maxim acordat pentru cele trei tipuri de proiecte sociale. Dintre acestea, 14 sunt proiecte de tip I, 2 de tip II și 3 din cea de-a treia categorie. Proiectele selectate au o valoare totală de 4.920.898 de lei, din care valoarea eligibilă totală se ridică la 4.070.613 lei.
Proiectele de tip I sunt proiectele care propun măsuri de dezvoltare și diversificare a serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social. Valoarea totală alocată a fost în cuantum de 4.800.000. lei, respectiv 480.000 lei/proiect.
Proiectele de tip II propun efectuarea de studii de specialitate, cercetări și prognoze, necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul asistenței sociale, la nivelul municipiului București. Valoarea totală alocată a fost de 600.000 lei, respectiv 200.000 lei/proiect.
Proiectele de tip III urmăresc implemetarea unor măsuri privind asigurarea accesului și participării persoanelor din grupurile vulnerabile la programe și contexte de educație formală și nonformală, activități culturale, sportive, timp liber și recreative, adecvate intereselor și cerințelor specifice, organizarea unor campanii sociale de comunicare.
Prin proiectele finanțate de Primăria Capitalei în cadrul acestui apel de proiecte, ONG-urile acordă diverse forme de sprijin unui număr de peste 2.800 de potențiali beneficiari, care aparțin următoarelor grupuri vulnerabile:
1. Pentru victimele violenței în familie se vor finanța serviciile sociale acordate la nivelul unui centru de zi pentru 50 de beneficiare și a două centre de primire în regim de urgență pentru 65 de persoane;
2. Se vor acorda servicii integrate de asistență pentru 300 de consumatori de droguri;
3. Pentru un număr de 80 de persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate se vor acorda servicii specializate în vederea facilitării procesului de reintegrare socială;
4. Vor beneficia de sprijinul specialiștilor la nivelul centrelor de zi, 143 de adulți cu dizabilități intelectuale și 20 de adulți cu alte dizabilități;
5. Copiii aflaţi în dificultate, inclusiv copiii cu dizabilități, vor accesa serviciile centrelor de zi și a centrelor rezidențiale. Astfel 25 de copii cu tulburări de spectru autist vor beneficia de intervenții specializate, 1500 ce copii cu afecțiuni neurologice, împreună cu familiile acestora, vor fi informați și consiliați, iar pentru 60 de copii instituționalizați se vor acorda servicii de asistență și îngrijire alternativă;
6. Pentru 100 de persoane vârstnice se vor finanța serviciile de îngrijire la domiciliu.
7. Vor beneficia de consiliere socială și sesiuni de educație sanitară 400 de persoane adulte fără adăpost;
8. Se vor acorda servicii specializate de prevenire a separării copilului de părinţi, la nivelul unui centru maternal, pentru 30 de mame însoțite de minori, în timp ce pentru 40 de părinți cu probleme psiho-medicale cum ar fi dependența de alcool, abuzul de droguri, boli incurabile, se vor acorda servicii specializate în vederea menţinerii şi întăririi legăturilor familiale, sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.
Următoarea etapă în cadrul procedurii de asigurare a finanțării nerambursabile pentru aceste proiecte este elaborarea unui proiect de hotărâre, pentru a fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Activitățile finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte, derulate de ONG-uri care funcționează în domeniul social, se adaugă celor derulate direct de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, organizația de specialitate în domeniu a Primăriei Capitalei.