Apel Parteneri ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor” 2019

Divertisment

Apel Parteneri

Ministerul Tineretului și Sportului organizează selecție de parteneri în vederea implementării în parteneriat a proiectului ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor” 2019, care va avea loc la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, București, în perioada 08 – 11 decembrie 2019.

Grupul țintă al proiectului: 75 de tineri având următoarea componentă: 25 de tineri aparținând unor grupuri vulnerabile; 25 de tineri aparținând unor minorități naționale sau tineri etnici români din afara țării; 25 de tineri aparținând unor organizații neguvernamentale relevante pentru proiect.

Scopul proiectului: Marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului

Se urmărește implicarea crescută a tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate, prin conștientizarea, recunoașterea și exercitarea drepturilor de care pot și trebuie să beneficieze.

Obiectivele proiectului:

Creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor la viaţa comunităţii datorită conștientizării și recunoașterii drepturilor de care trebuie să beneficiaze;
Dezvoltarea colaborării între parteneri instituționali și organizaționali în vederea susținerii tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate în soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă;
Activitățile proiectului:

A1. Managementul proiectului;

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A3. Selectarea grupului țintă;

A4. Dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru tinerii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau discriminate și societatea civilă de tineret;

A5. Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului.

Activități în care va fi implicat partenerul:

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A4. Dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru societatea civilă de tineret și pentru tinerii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau discriminate.

Teme de interes:

Modele de bună practică și instrumente utilizate pentru o abordare integrată a problematicilor grupurilor vulnerabile și/sau discriminate;

Politici publice de tineret pentru tineri, în special marginalizați sau vulnerabili;

Finanțări și mecanisme de finanțare proiecte de tineret;

Participare civică și implicarea tinerilor, în special în comunități dezavantajate;

Drepturile omului și combaterea stereotipurilor și prejudecăților;

Managementul organizațiilor de tineret.

Bugetul estimativ al proiectului este de aprox. 45.000 lei și va fi gestionat în exclusivitate de MTS.

Ministerul Tineretului și Sportului va suporta pentru echipa partenerului selectat cheltuielile aferente pentru transport, masa și cazare.

Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Scrisoarea de intenţie (Formular 1);
Fişa partenerului (Formular 2);
Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților stipulate în documnetele cadru de implementare;
Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) care atestă faptul ca participantul nu este subiect al unui conflict de interese;
Documente care atestă personalitatea juridică și calitatea de reprezentant legal a persoanei ce are dreptul de a semna protocolul de colaborare.

Dosarele de candidatură se vor depune prin email la adresa programe.tineret@mts.ro până pe data de 20 noiembrie 2019.

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor 2 (două) documente:

– Formular 1. Scrisoare de intentie

– Formular 2. Fisa partenerului

Anunțarea rezultatelor selecției se va face pe data de 22 noiembrie 2019.

Cu partenerul/partenerii selectați se vor încheia Protocoale de colaborare pentru desfășurarea în parteneriat a proiectului ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor” 2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.