Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat instituirea stării de alertă în Sectorul 1 începând cu această noapte

Social

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat, în şedinţa de astăzi, 23 iulie 2021, hotărârea privind instituirea stării de alertă şi a măsurilor ce vor fi luate pentru creşterea capacităţii de răspuns şi diminuarea impactului riscului generat de eşecul serviciului public de salubrizare de la nivelul Sectorului 1.

Starea de alertă pe teritoriul Sectorului 1 va fi instituită în această noapte, începând cu data de 24 iulie 2021, ora 00.00, şi va avea o durată de maximum 30 de zile.

Potrivit acestei hotărâri, măsurile care vor fi luate în regim de urgenţă pentru creşterea capacităţii de răspuns şi diminuarea impactului riscului generat de eşecul serviciului public de salubrizare de la nivelul Sectorului 1 sunt următoarele:

– Contractarea, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport şi sortare a gunoiului menajer şi stradal în regim de maximă urgenţă de la operatori autorizaţi numai pe perioada stării de alertă şi cu respectarea normelor concurenţiale, a transparenţei, egalităţii de tratament şi a prevederilor legale referitoare la eficienţă, eficacitate şi legalitatea cheltuirii fondurilor publice;

– Întocmirea unei strategii pe termen mediu de către autorităţile publice locale ale Sectorului privind prevenirea apariţiei tipului de risc generat de eşecul serviciului public de salubrizare la nivelului Sectorului 1;

– Compartimentele funcţionale cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 vor informa Prefectul Municipiului Bucureşti în datele de 30.07.2021, 06.08.2021 şi 13.08.2021 cu privire la stadiul întocmirii strategiei prevăzute mai sus;

– Intensificarea de către Poliţia Locală, cu sprijinul Poliţiei Române, a controalelor/ verificărilor privind depozitarea ilegală de deşeuri;

– Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului vor monitoriza zilnic şi vor trimite membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Prefectului Municipiului Bucureşti informaţii periodice privind evoluţia situaţiei din teren, respectiv cantitatea de deşeuri colectată zilnic, cu defalcare pe fiecare operator, cantităţile de deşeuri predate către operatorii de gropi ecologice în vederea depozitării finale, numărul de procese-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 cu privire la nerespectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor de către operatorii economici şi populaţie;

– Autorităţile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Compania Romprest Service SA.

Hotărârea adoptată astăzi de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 a avut la bază acordul Prefectului Municipiului Bucureşti pentru instituirea stării de alertă şi a ţinut seama de Raportul privind analiza de risc a stării potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în Sectorul 1 ca urmare a incapacităţii firmei Romprest de a colecta deşeurile municipale. Acest Raport a fost elaborat de Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epizootii, epidemii, de producerea de îmbolnăviri în masă, contaminarea produselor vegetale şi animale şi eşecul serviciilor utilităţilor publice locale constituite în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1.

Starea de alertă va înceta înainte de expirarea termenului de 30 de zile atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai există riscul care a condus la declararea acesteia.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.