Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotărâre privind Master planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor

Social

Primarul General, Gabriela Firea: “ De astăzi, Capitala are un Master plan pentru gestionarea integrată a deșeurilor. Pentru București, principiul colectării selective trebuie să devină lege”Planul prevede și o serie de investiții prioritare, printre care instalația de valorificare a deșeurilor municipale – proces în urma căruia va rezulta curent electric și energie termică pentru Capitală

Primarul General, Gabriela Firea, a propus astăzi în ședința Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind Master planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor. Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi “pentru”, 13 abțineri și 4 voturi “împotrivă”.

Primarul General, Gabriela Firea:
“De astăzi, Capitala are un Master plan pentru gestionarea integrată a deșeurilor, proiect care se înscrie în eforturile noastre pentru a avea un mediu mai curat, mai sănătos. Este un document programaticcare ar fi trebuit votat cu mulți ani în urmă și avem, în sfârșit, această strategie armonizată cu cele șase primării de sector, știm care este situația actuală și care sunt țintele.
Planul prevede și o listă de investiții prioritare, iar una dintre ele este instalaţia de tratare a deșeurilor municipale cu valorificare energetică, adică acea stație care va permite ca din tratarea deșeurilor municipale să producem curent electric și energie termică pentru Capitală. Având aprobat acest Master Plan, putem avansa cu următorii pași pentru concretizarea acestei investiții: studiul de fezabilitate, apoi proiectul tehnic plus execuția.

Subliniez că este vorba despre o stație de eficiență energetică, așa cum există deja doua în Viena, așa cum există în principalele capitale europene și care sub nicio formă nu poluează, dimpotrivă, ne ajută să punem punct acestui subiect atât de dificil al depozitării deșeurilor, care continuă să creeze probleme majorității cetățenilor Municipiului București.
Așa cum știți, legislația europeană reglementează foarte strict depozitele de deșeuri. Aici trebuie să ajungă doar ce nu se poate recicla și valorifica, iar pentru noi, principiul colectării selective trebuie să devină lege, trebuie să devină o obligativitate. Prea multă vreme nu a fost luat în serios acest subiect în municipiul București și măcar noi avem datoria să-l tratăm cu maximă responsabilitate, să nu ajungem, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în alte capitale europene, o capitală a gunoaielor, dimpotrivă, să fim un oraș exemplu.”
Documentul conține o analiză a situației existente, soluții aplicabile metodologia de lucru și responsabilități pentru Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatorii de salubritate, populație etc. În plan este prevăzut întregul flux de gestionare a deșeurilor pe raza Municipiului București, precum și etapele de implementare.

Conform Administratorului Public al Capitalei, Sorin Chiriță, alte investiții necesare pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Capitală se referă la realizarea a 2 biodigestoare și a unei stații de tratare mecano-biologică (MBT). Biodigestorul este instalația care prelucrează fracția umedă a deșeurilor municipale, cu generarea de gaz metan, iar MBT – stația care realizează tratarea deșeurilor uscate. Conform studiilor realizate pentru Master Plan, în Capitală se estimează 1 milion de tone de deșeuri – din care 500.000 vor fi colectate separat, iar restul vor intra în stațiile de tratare a deșeurilor. Cantitățile pe baza cărora s-a făcut studiul au fost colectate din teren, de la operatorii de salubrizare și de la primăriile de sector – care au acest domeniu în atribuții.

Investițiile prioritare prevăzute în Master Plan sunt următoarele:
– instalaţii de digestie anaerobă
– instalaţie de tratare biologică a deșeurilor
– instalaţie de tratare termică a deșeurilor municipale cu valorificare energetică
– extinderea capacităților de depozitare
– extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile şi a biodeşeurilor
Valoarea investițiilor din cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti este estimată la 451,7 milioane euro.
Precizăm că, pentru a putea avea o abordare integrată a gestionării deșeurilor pe întreaga regiune București-Ilfov, Primăria Capitalei este în prezent în proces de asociere cu sectoarele și cu Județul Ifov, în acest domeniu.
Master Planul are la bază Planul național de gestionare a deșeurilor aprobat de Guvernul României prin HG nr. 942/2017 și a parcurs procesul de consultare publică, înainte de a fi supus aprobării CGMB.
După aprobarea Master Planului putem avansa la următoarea etapă – elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiţiilor propuse, iar ulterior să facem pașii pentru accesarea fondurilor europene. Pentru finanțarea proiectelor care duc la reducerea numărului de depozite neconforme şi la creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, în perioada de programare 2014-2020, funcționează Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 3.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.